Velkommen til hjemmesiden om bogen “1914-Da verden blev  en anden”.

Bogen om 1. verdenskrig og de mange forandringer den satte i gang giver et enestående overblik over tidens kulturelle og politiske strømninger. En aktuel bog, der er let at formidle til et bredt publikum til jubilæumsåret i 2014.” Uddrag af lektørudtalelse fra DBC (Dansk BiblioteksCenter) Se hele lektørudtalelsen her.

“Der er god inspiration til at give sig i kast med den turbulente tid omkring 1914.”  Uddrag af historielærerforeningens blad Noter, nr 201, juni 2014. Se hele anmeldelsen her.

Den første Verdenskrig står som en skelsættende hændelse i rækken af begivenheder i starten af det 20. århundrede, og tiltrækker sig stor opmærksomhed og megen forskning. Krigen har en tendens til at skygge for andre vigtige og betydningsfulde ændringer i tiden. Forandringerne i den menneskelige tankegang i denne periode har i virkeligheden været af større og af mere varig betydning end selve krigen. Mange videnskabelige, filosofiske, politiske og religiøse strømninger brydes i disse år.

Bogen indeholder en gennemgang af krigen, dens soldater og generaler, filosoffer og videnskabsmænd og deres ideer, tidens politiske og religiøse strømninger, hverdagen ved fronten og i hjemstavnen. Bogen afsluttes med markante citater af politikere, historikere, videnskabsmænd, kunstnere, forfattere, filosoffer og andre om den skelsættende periode i menneskenes historie, som er blevet betegnet som ”urkatastrofen”. Bogen er på 266 sider og er rigt illustreret med over 200 kort og billeder.

De venligste hilsner
forlaget Herredagen
Sven Thygesen, Søren Hansen og Flemming Petersen