Forlaget “Herredagen”* kan kontaktes på følgende adresser:
Sven Thygesen
Mortonsvej 23, 2tv
2800 Kongens Lyngby, Danmark
tlf: 44 36 11 12; mobil: 29 89 30 09
e-mail: info@1914-daverdenblevenanden.dk*

I følge ‘Ordbog over det danske Sprog’ er Herredag:1) (nu dial.) i flt.: gode dage; herreliv. vAph.(1764). Feilb. 
2) (glda. d. s.; sml. Slange.ChrIV.26 u. I. Herre 1; hist.sammenkomst af rigets stormænd, især til raadslagning og afholdelse af retterting sammen m. kongen; spec. (m. h. t. danske forhold før 1660) om en saadan sammenkomst ml. kongen og rigsraadet; ogs. om de forsamlede personer (jf. Dag 5 samt Danehof). Apollonius . . var sendt til Ægypten, til Kong Ptolomæus Philometors første Herredag. 2Makk.4.21.