Begivenheder fra 28. juni til 4. august 1914:

 • 28. juni: Det østrig-ungarske tronfølgerpar myrdes i Sarajevo.
 • 5. juli: Østrig-Ungarn beder Tyskland om støtte ved en evt. konflikt med Serbien. Tyskland giver tilsagn om støtte.
 • 23. juli: Østrig-Ungarn sender ultimatum med krav om Serbiens betingelsesløse accept. Serbien skal acceptere ultimatummet senest den 25. juli (48 timers frist).
 • 24. juli: Serbien appellerer til Rusland for støte.
 • 25. juli: Rusland anmoder Østrig-Ungarn om at forlænge tidsfristen i det sendte ultimatum til Serbien, hvilket Østrig-Ungarn afviser. Serbien accepterer alle de østrig-ungarske krav på nær enkelte forhold, som ville betyde at landet måtte opgive sin status som suveræn stat. Serbien beordrer mobilisering.
 • 26. juli: Rusland indleder en præ-mobilisering. Østrig-Ungarn påbegynder begrænset mobilisering mod den russiske grænse.
 • 27. juli: Den tyske kejser finder Serbiens svar på ultimatummet for acceptabelt, men diverse misforståelser gør at Østrig-Ungarn allerede er i gang med at mobilisere og forberede sig på krig mod Serbien.
 • 28. juli: Østrig-Ungarn erklærer Serbien krig.
 • 29. juli: Rusland udsteder en delvis mobiliseringsordre som hjælp til Serbien mod Østrig-Ungarn. Østrig-Ungarn påbegynder krigen mod Serbien og bombarderer Beograd.
 • 30. juli: Rusland opgiver den delvise mobilisering og påbegynder en total mobilisering, som uundgåeligt dermed også er rettet mod Tyskland.
 • 31. juli: Tyskland sender et ultimatum til Rusland og kræver at Rusland standser sin mobilisering. Samtidigt sender Tyskland et ultimatum til Frankrig med krav om at de erklærer sig neutral ved en krig mellem Tyskland og Rusland. Begge lande ignorerer de tilsendte ultimatummer. Frankrig beordrer mobilisering. Østrig-Ungarn beordrer total mobilisering.
 • 1. august: Tyskland og Frankrig mobiliserer. Tyskland sender en krigserklæring til Rusland.
 • 2. august: Tyskland sender en anmodning til Belgien om, at man lader de tyske tropper passere igennem landet. Tyske tropper invaderer Luxemburg.
 • 3. august: Tyskland erklærer krig mod Frankrig. Belgien afviser Tysklands krav om fri troppegennemmarch.
 • 4. august: Tyskland erklærer krig mod Belgien og invaderer landet. England kræver, at Tyskland inden midnat har rømmet Belgien, men Tyskland svarer ikke. Fra midnat er England også i krig med Tyskland. England mobiliserer.