Fredskonferencen blev afholdt på det gamle slot Versailles, som ligger udenfor Paris.. Det var her sejrherrerne fastlagde betingelserne for Tysklands fremtid.