Dér hvor verden blev en anden…..

 Krig

 • Den første verdensomfattende krig
 • Den hidtil mest blodige krig i menneskehedens historie
 • Nye og ændrede krigs-strategier, -våben og -teknologier (fx kemiske våben, luftkrig, tanks)
 • Den første krig med millioner af krigsfanger
 • Totalmobilisering af samfundet
 • Total landeblokade
 • Massiv anvendelse af moderne PR-metoder og -propaganda i krigens tjeneste
 • USA bliver den militære supermagt

Stater og styreformer

 • Nye grænser og stater delvis baseret på nationalitetsprincippet
 • Kolonialismens klimaks og begyndende fald
 • Demokrati og parlamentarisme (større udbredelse, som erstatning for kejser- og kongedømmer)
 • Nye totalitære og autoritære styrer
 • Den første kommunistiske stat baseret på den marxistiske ideologi
 • Det første internationale forum til forhindring af fremtidige krige – Folkeforbundet
 • Indførelse af paskontrol

Økonomi og handel

 • Fra stabilitet i verdenshandel til øget protektionisme og ubalance i det økonomiske system og verdenshandlen
 • Guldindløsning opgives (midlertidigt)
 • De første multinationale selskaber
 • Det økonomiske magtcentrum flytter til USA

Samfund – Ismer og ideologier

 • Mere – ikke mindre – nationalisme
 • Nye ekstreme nationalistiske ideologier (fascisme og nazisme)
 • Pacifisme
 • Zionisme
 • Socialisme og klassekamp
 • Socialstaten (Statens nye roller med overtagelse af flere og flere samfundsopgaver)

Menneskesyn, religion og etik

 • Relativisme
 • Nihilisme
 • Logisk positivisme
 • Liberalteologi
 • Spiritisme
 • Ateisme (Den første erklærede ateistiske stat – Sovjetunionen)
 • Fra ydre kollektiv æreskodeks, til indre personlig hæderlighed

Køn og kønsroller

 • Kvindernes massive indmarch på arbejdsmarkedet
 • Kampen for kønnenes ligestilling og lige valgret
 • Kvindens frigørelse
 • Ny mode og kønsmoral

Videnskab

 • Nyt verdensbillede (Relativitetsteorierne)
 • Nye lægebehandlinger af fysiske og psykiske sygdomme og skader (fx plastikkirurgi, samtaleterapi)
 • Darwinisme vinder frem, Socialdarwinisme, racehygiejne
 • Psykoanalyse

Kunst

 • Skildring af krig i kunst (billedkunst, musik og litteratur – fx futurisme)

Ret og dom

 • Oprettelse af Den Internationale Domstol i Haag til afgørelse af mellemfolkelige tvister
 • Det første internationale forsøg på oprettelse af en international krigsforbryderdomstol